W dniach 24 i 25 października 2005 r. w Rybniku-Stodołach odbyło się posiedzenie Komitetu Rynek PKEE, w którym uczestniczyło ponad 30 Członków. Posiedzenie prowadził Przewodniczący kol. Grzegorz Górski.

W ramach posiedzenia przedstawiono następujące referaty:

  • Onichimowski G.: Pierwsze doświadczenia w zakresie rejestracji i handlu świadectwami pochodzenia energii z OZE
  • Wieczorek T.: Informacja nt. propozycji rozwiązań wspierania energetyki skojarzonej
  • Kreft A.: Handel emisjami – nowe wyzwanie dla rynku energii
  • Tomasik G.: Informacje nt. bieżącej działalności oraz inicjatyw EURELECTRIC
  • Kuczkowski R.: Prezentacja wyników ankiety dotyczącej Prawa energetycznego
  • Kulesa M.: Informacja nt. prac Zespołu ds. RSREE oraz Zespołu ds. Bilansowania grupy roboczej „Rynek Energii”, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów nowych rozwiązań na rynku bilansującym, w związku ze zmianą IRiESP
  • Gmyrek A.: Informacja nt. Zespołu ds. Danych
  • Kulesa M.: Informacja nt. inicjatyw i działań w zakresie praktycznej implementacji TPA

Dokumenty

Formularz logowania