W dniu 9 stycznia 2007 r. w Hotelu MDM w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Rynek (KR) Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Na posiedzenie zostali zaproszeni także wszyscy Członkowie Rady Zarządzającej PKEE. Głównym tematem posiedzenia KR była prezentacja i dyskusja kompleksowego modelu rynku energii elektrycznej.

Dokumenty

Formularz logowania