W dniach  9 i 10 stycznia 2006 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Rynek PKEE, w którym uczestniczyło prawie 40 Członków Komitetu. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu kol. Grzegorz Górski. Na spotkaniu oprócz członków Komitetu obecni byli m.in. Prezes URE p. Leszek Juchniewicz., Wiceprezes URE p. Wiesław Wójcik.

Dokumenty

Formularz logowania