W dniu 22 kwietnia br, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komitetu Studiów Rynek PKEE. Spotkanie prowadził kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Zrealizowano następujący porządek obrad:

  1. Omówienie i przyjęcie projektu regulaminu KS Rynek i skierowanie do formalnego przyjęcia przez Radę Zarządzającą PKEE
  2. Nowa strategia rozwoju PKEE 2013 – 2015
  3. Sytuacja w EURELECTRIC – reforma struktury organizacyjnej
  4. Agenda energetyczno – klimatyczna UE – prezentacja i dyskusja
  5. Wybrane zmiany na polskim rynku energii elektrycznej (prezentacja i dyskusja)
  6. Przyjęcie operacyjnego programu pracy KS Rynek w 2013 r.
  7. Omówienie i przyjęcie projektu Stanowiska nt. kierunków zmian rynku detalicznego – sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w Polsce

Kulesa M.: Stan prac nad poselskim i rządowym projektem zmian ustawy o zmianie ustawy…

Dokumenty

Formularz logowania