W dniu 17 sierpnia 2011 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji, p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Głównym i jedynym punktem posiedzenia Podkomisji ds. Energetyki była prezentacja prof. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej pt. „Inteligentne sieci – szanse i zagrożenia dla Polski w kontekście zobowiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii”. Po prezentacji miała miejsce szersza dyskusja dotyczące roli smart grid w rozwoju źródeł i urządzeń energetyki rozproszonej, w tym w szczególności źródeł OZE w kontekście zmian na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz prac Zespołu ds. rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce.

Dokumenty

Formularz logowania