W dniu 10 lipca 2013 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Jedynym punktem posiedzenia Podkomisji była prezentacja TGE SA dot. szans i zagrożeń na rynku gazu, którą przedstawił Prezes Zarządu TGE p. Ireneusz Łazor. W ramach prezentacji, dostępnej dla Członków TOE w biurze TOE, Prezes Łazor przedstawił m.in.:

 • Zadania TGE jako instytucji zaufania publicznego.
 • Zagadnienia dot. rozliczania transakcji na TGE.
 • Charakterystykę ogólną rynku energii elektrycznej i gazu na TGE.
 • Informacje nt. parkietów na rynku gazu na TGE.
 • Możliwości realizacji obliga gazowego, przy uwzględnieniu kształtowania rynkowej ceny gazu, możliwości uzyskania gazu z łupków.
 • Rynek gazu ziemnego w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Nowe możliwości oferowane przez Terminal LNG w Świnoujściu.
 • Potencjał rynków V-4 oraz Austrii i Ukrainy.
 • Platformy obrotu (huby gazowe) Bałtycki.
 • Mapę drogowa w kierunku wspólnego regionalnego rynku gazu V4.
 • Propozycję notowań na Giełdowej Platformie Informacyjnej TGE – REMIT.
 • Ogólne kierunki strategia TGE.

W ramach dyskusji zwracano uwagę na konieczność zwiększenia płynności na rynku hurtowym, między innymi poprzez wprowadzenie tzw. gazowego obliga giełdowego, wejście nowych graczy na hurtowy rynek gazu, możliwość uwzględnienia na rynku gazu doświadczeń z rynku energii elektrycznej. Zwracano także uwagę na rolę Prezesa URE w rozwoju i dalszej liberalizacji rynku gazu, zarówno rynku hurtowego, jak i na rynku detalicznym.

Dokumenty

Formularz logowania