W dniu 13 czerwca 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Posiedzenie obejmowało dwa następujące główne punkty:

  1. informacja o liberalizacji rynku gazu w Polsce oraz o giełdzie gazu, w ramach której prezentacje przedstawili: p. Marek Woszczyk – Prezes URE, p. Wojciech Kowalski – Członek Zarządu GAZ-SYSTEMU S.A. oraz p. Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
  2. informacja o drodze polskiej energetyki do budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej, którą przedstawili: p. Marek Woszczyk – Prezes URE wraz z p. Rafałem Gawinem z URE, p. Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A. oraz p. Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

W ramach pierwszego punktu posiedzenia podczas prezentacji prelegenci omówili między innymi: stan zawansowania prac nad Programem Uwalniania Rynku Gazu (PUG) w Polsce, nowym Prawem Gazowym, nową Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. oraz zawansowanie prac nad uruchomieniem giełdy gazu w Polsce.

Podczas prezentacji i dyskusji drugiego punktu posiedzenia prelegenci zwrócili uwagę na: trwające w ramach szeroko rozumianych struktur unijnych prace w zakresie tzw. kodeksów sieci oraz nowych unijnych rozporządzeń i dyrektyw, a także na plany rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego w kontekście budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej oraz rolę giełd na jednolitym rynku elektroenergetycznym po 2014 roku.

Dokumenty

Formularz logowania