W dniu 26 września 2013 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Porządek posiedzenia obejmował dwa następujące punkty:

  • parametryzacja systemów wsparcia dla energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji – referowali przedstawiciele Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Energoprojekt – Katowice SA (EPK);
  • mechanizmy wsparcia inwestycji w elektroenergetyce – możliwości i propozycje – referował Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej prof. Krzysztof Żmijewski.

W pierwszej prezentacji oprócz przytoczenia idei kogeneracji, jej pozytywnego wpływu na środowisko oraz podstawowych parametrów źródeł, przedstawiono wyniki analizy mikroekonomicznej dla wybranych nowych instalacji wytwórczych źródeł skojarzonych, zarówno dla źródeł węglowych, jak i gazowych. Zdaniem przedstawicieli EPK brak wsparcia wysokosprawnej kogeneracji będzie oznaczał brak inwestycji tego typu w Polsce. W ramach analiz przyjęto 15-letni okres wsparcia oraz IRR na poziomie 10%. Graniczny poziom wsparcia w przypadku wymaganej ceny energii elektrycznej dla źródeł gazowych mieści się zdaniem EPK w przedziale 140-180 PLN/MWh, natomiast dla źródeł węglowych 160-210 PLN/MWh. Zdaniem EPK spodziewany koszt wsparcia kogeneracji to około 2 grosze/kWh w przypadku kosztów dla odbiorcy końcowego. Podczas dyskusji zwracano uwagę na ceny ciepła przyjęte do analiz i warunkujące część analiz opłacalności, a także wpływ zmiany tych cen na otrzymane wyniki. Przewodniczący przypomniał, że w sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne dot. wsparcia kogeneracji. Jednak jego dalsze procedowanie jest uzależnione od stanowiska Komisji Europejskiej dot. przyjętych w niej rozwiązań.

W drugiej prezentacji prof. Żmijewski przedstawił kierunkowe propozycje mechanizmów wsparcia inwestycji w elektroenergetyce. W ramach prezentacji przedstawiono m.in. wykresy kształtowania się cen energii elektrycznej na TGE, nakłady inwestycyjne na nowe źródła, analizę kosztów oraz opłacalności inwestycji dla poszczególnych technologii wytwarzania. Profesor Żmijewski przypomniał, że posiadamy rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych, jednak do tej pory nie udało się go zastosować. Zdaniem Profesora poziom ewentualnych niezbędnych dopłat (niezależnie w jakim systemie wsparcia) powinien określić rynek. Jednym z rozwiązań mogłaby być dodatkowa „premia” na nowe inwestycje przyznawana w trybie aukcyjnym. Listę możliwych do zastosowania mechanizmów wsparcia ogranicza jednak polityka unijna w sektorze elektroenergetycznym, uniemożliwiająca bez zgody Unii zastosowanie tzw. pomocy publicznej. W ramach rekomendacji prof. Żmijewski zaproponował system feed-in-premium w aukcji z mechanizmem kontraktu różnicowego albo system „błękitnych certyfikatów” w aukcji.

Dokumenty

Formularz logowania