W dniu 26 listopada 2010 r., w gmachu Sejmu, odbyło się Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 3514). Z ramienia TOE w posiedzeniu wziął udział kol. Marek Kulesa – Dyrektor Biura.

W imieniu Ministerstwa Gospodarki Dyrektor Tomasz Dąbrowski przedstawił główne założenia, cel ustawy oraz mechanizmy wsparcia. Ustalono, że uwagi do ustawy zostaną przedstawione do dn. 8 listopada br. w formie tabelarycznej.

Dokumenty

Formularz logowania