W dniu 27 czerwca 2006 r. odbyło się czwarte posiedzenie Rady Zarządzającej IV kadencji.

W ramach czerwcowego posiedzenia Rady m.in.:

  • przyjęto trzech nowych członków zwyczajnych.
  • przedyskutowano działalność Zespołów zadaniowych TOE oraz
  • przedyskutowano bieżącą działalność biura TOE.

Informację nt. działalności Zespołów zadaniowych przedstawili przewodniczący następujących sześciu Zespołów działających w strukturze TOE:

  • Zespół ds. OZE i Produkcji Energii w Skojarzeniu
  • Zespół ds. Bilansowania
  • Zespół ds. EFET
  • Zespół ds. Giełdy
  • Zespół ds. Wskaźnika Polskiego REE
  • Zespół ds. Wymiany Międzysystemowej

Rada Zarządzająca w ramach wolnych wniosków zapoznała się m.in. z informacjami nt.: prac nad nową ustawą – Prawo energetyczne oraz nt. organizacji III Targów Energii JACHRANKA 2006. Rada zadecydowała także o podtrzymaniu członkowstwa TOE, wysokości składki w ramach PKEE, a także o propozycji reprezentanta TOE – kol. Grzegorza Górskiego do Rady Zarządzającej PKEE.

Dokumenty

Formularz logowania