W dniu 5 kwietnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się drugie posiedzenie Rady Zarządzającej IV kadencji.

W ramach kwietniowego posiedzenia Rady m.in.:

  • przyjęto jednego, nowego członka wspierającego oraz jednego, nowego członka zwyczajnego
  • szeroko przedyskutowano działalność Zespołów zadaniowych TOE oraz
  • przedyskutowano bieżącą działalność biura TOE.

Informację nt. działalności Zespołów zadaniowych przedstawili przewodniczący następujących sześciu Zespołów działających w strukturze TOE:

  • Zespół ds. OZE i Produkcji Energii w Skojarzeniu
  • Zespół ds. Bilansowania
  • Zespół ds. EFET
  • Zespół ds. Giełdy
  • Zespół ds. Wskaźnika Polskiego REE
  • Zespół ds. Wymiany Międzysystemowej

Rada Zarządzająca dokonała także wyboru przedstawicieli TOE do Komitetu Programowego i Organizacyjnego III Targów Energi JACHRANKA 2006 (patrz www.targienergii.pl/komitety.html )

Dokumenty

Formularz logowania