W dniu 15 stycznia 2015 r. w siedzibie TOE odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej Stowarzyszenia.

Spotkanie prowadził kol. Robert Bański – Wiceprezes Rady Zarządzającej.

Na posiedzeniu omówiono między innymi działalność następujących Zespołów zadaniowych i Grup roboczych zgodnie z poniższą listą dokumentów:

 1. Sprawozdanie z działalności Zespołu TOE ds. OZE, CHP i efektywności energetycznej za rok 2014 oraz planów działania na rok 2015
 2. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Opracowania standardu umowy dotyczącej handlu prawami majątkowymi (GPM) w roku 2014
 3. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Umów w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 4. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. wdrożenia Generalnej Umowy Dystrybucji GUD – k w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 5. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Standardów Obsługi Klientów – Komitetu ds. Stosowania Dobrych Praktyk w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 6. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Finansowych w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 7. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Systemu Weryfikacji Klientów w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 8. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Kampanii Informacyjnej (GKI) w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 9. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Digitalizacji Procesu Zmiany Sprzedawcy w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Rynku Gazu w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Rynku Hurtowego w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 12. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Wymiany Międzysystemowej w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 13. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Instrumentów Finansowych w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 14. Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Statystyk – Zespołu ds. Rynku Hurtowego w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 15. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Rynku Bilansującego (ZRB) w roku 2014 oraz plan działania na rok 2015
 16. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Sprzedawców z Urzędu (SzU) w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 17. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. EFET oraz Grupy ds. Gazowej Umowy EFET (Zespół/Grupa) w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015
 18. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Raportu TOE w roku 2014 oraz planów działania na rok 2015

Sprawozdania z działalności Zespołów i Grup dostępne są dla Członków TOE w kodowanej części serwisu, w dziale Prezentacje, dokumenty. 

Dokumenty

Formularz logowania