Posiedzenie Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią odbyło się w dniu 21 lutego 2006 roku w Warszawie, w siedzibie TOE, przy ulicy Czackiego 7/9/11.

W ramach posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Omówienie działalności Zespołów powołanych w ramach TOE.
 3. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
  – Sprawozdanie z działalności TOE w 2005 roku,
  – Sprawozdanie finansowe TOE za 2005 rok,
  – Program działania TOE z uwzględnieniem zadań na 2006 rok,
  – Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2006,
  – Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2005 roku.
 4. Podjęcie uchwał dotyczących materiałów, terminu i propozycji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków TOE.
 5. Wolne wnioski, sprawy różne.

Rada Zarządzająca podjęła decyzję o zorganizowaniu Walnego Zebrania Członków TOE w dniu 14 marca 2006 roku.

Dokumenty

Formularz logowania