W dniu 3 marca 2014 r., w siedzibie TOE, odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej TOE, którego głównym celem było omówienie sprawozdań rocznych TOE.

Zrealizowany został następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających. Skreślenie z listy członków zwyczajnych TOE osób zalegających ze składkami za 2013 rok.
 2. Omówienie działalności Zespołów powołanych w ramach TOE (krótkie informacje nt. bieżących działań).
 3. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
  a) Sprawozdanie z działalności TOE w 2013 roku.
  b) Sprawozdanie finansowe TOE za 2013 rok.
  c) Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2013 roku.
  d) Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2014 rok.
  e) Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2014 rok.
  f) Podjęcie uchwał dotyczących ww. materiałów, terminu i propozycji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków TOE.
 4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania