W dniu 23 stycznia 2014 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się czwarte posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES), które prowadzili Przewodniczący Komisji poseł Andrzej Czerwiński oraz Zastępca Przewodniczącego poseł Tomasz Nowak. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Ustalonym wcześniej jedynym tematem posiedzenia była informacja o aktualnym stanie przygotowań do budowy nowych bloków w Elektrowni Opole, którą przedstawili: p. Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, p. Marek Woszczyk – Prezes Zarządu PGE SA oraz p. Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Informację o aspekty funkcjonowania KSE uzupełnił Prezes PSE SA Henryk Majchrzak.

Podstawą dyskusji była prezentacja oraz informacja przedstawiono przez Prezesa Woszczyka dot. budowy dwóch bloków na węgiel kamienny o mocy po 900 MW w Elektrowni Opole. Zgodnie z informacją wartość brutto inwestycji to 11,5 mld zł. Zgodnie z planami PGE SA spodziewa się, że 24 stycznia 2014 r. otrzyma od firm budowlanych gwarancje należytego wykonania. Zdaniem Prezesa umowy są tak skonstruowane, że ewentualne kłopoty jednego z członków konsorcjum budującego Opole II nie zagrożą całej inwestycji. Dołączenie do konsorcjum Rafako-Polimex Mostostal-Mostostal Warszawa firmy Alstom i współpraca z bankami pozwoliła wprowadzić mechanizm finansowania, gwarantujący minimalne ryzyko w przypadku złej sytuacji któregoś z wykonawców. Prezes Woszczyk zwrócił uwagę, że inwestycja – jak każda inna – nie jest wolna od ryzyk, ale zgodnie z porozumieniem z firmami budowlanymi w IV kwartale 2018 r. gotowy ma być pierwszy z budowanych bloków, a drugi w I kwartał 2019 r. Bloki będą miały sprawność 45,5%, będą także spełniać wymogi unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych i stosować najlepsze dostępne technologie dla obniżenia emisji CO2, która na jednostkę wyprodukowanej energii będzie mniejsza o jedną czwartą od emisji dzisiejszych bloków. W odpowiedzi na jedno z pytań dot. zmiany decyzji poprzedniego zarządu PGE, który zdecydował się wstrzymać projekt, Prezesa Woszczyk wyjaśnił, że od tego czasu zmieniło się otoczenie, zarówno rynkowe, jak i regulacyjne. Wpływ na decyzję PGE w szczególności wywarły polityka unijna dot.CO2 i rozwój rynku OZE. Dodatkowo, jako sprzyjające inwestycji wskazał również wprowadzenie operacyjnej rezerwy mocy przez PSE SA. Odpowiadając na pytanie jednego z posłów, Prezes Woszczyk poinformował, że Polskie Inwestycje Rozwojowe nie są zaangażowane w finansowanie inwestycji w Opolu. Pytany, czy budowa bloków w Opolu nie będzie kolidować z planowaną budową elektrowni jądrowej, Prezes stwierdził, że „apogeum nakładów inwestycyjnych na realizację projektu jądrowego będzie przypadało już po okresie oddania do użytkowania elektrowni Opole, więc cash flow jest zarządzalny i ryzyka są w pełni pod kontrolą, jeśli chodzi o utrzymywanie poziomów zadłużenia”.

Minister Gawlik dodatkowo zwrócił uwagę na znaczenie realizowanego projektu zarówno dla polskiej energetyki, bezpieczeństwa kraju, jak i polskich firn wykonawczych realizujących projekt. Dodatkowo wskazał na, wynikający z licznych przyczyn, około 2 letni, niełatwy proces dyskusji i ustalania szczegółów projektu.

Prezes Kaczorowski w odpowiedzi na pytanie jednego z posłów poinformowała obecnych, że Spółka jest w końcowym etapie oceny ofert w przetargu na blok w Turowie i przewiduje, że rozstrzygnięcie przetargu będzie miało miejsce w lutym. Zdaniem Prezesa Kaczorowskiego problematyczne są projekty gazowo-parowe w Bydgoszczy i Pomorzanach z powodu braku wsparcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Prezes Zarządu PSE SA Henryk Majchrzak podczas posiedzenia zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku odnotowano przyrost zapotrzebowania na moc szczytową, co jest zgodne ze wcześniejszymi prognozami. Zaznaczył, że podjęte przez operatora działania powinny nas uchronić przed deficytem mocy w 2016 roku. Szczytowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku w ujęciu miesięcznym było wyższe od odnotowanego rok wcześniej o 1,2 do 1,7%. Podczas swojego wystąpienia szef OSP zwrócił jednocześnie uwagę, że mimo spowolnienia gospodarczego oraz podejmowanych działań proefektywnościowych, w ubiegłym roku wzrosło również zużycie energii elektrycznej o ok. 0,7% w porównaniu do 2012 roku. Prezes OSP podkreślił również, że dane za ubiegły roku potwierdzają wcześniejsze prognozy, które były podstawą opracowania analiz odnośnie zagrożeń związanych z bilansem mocy. Dodał jednak, że dzięki już zakontraktowanym rezerwom interwencyjnej mocy zimnej oraz dzięki ewentualnej umowie z Tauronem jest szansa na rozwiązanie problemu prognozowanego niedoboru mocy w 2016 roku. Operator chce uzyskać jeszcze dodatkowo około od 100 do 200 MW dzięki kontraktom z odbiorcami, którzy zdecydują się na odpłatne ograniczenie zapotrzebowania na energię. Odnosząc się do stanu zaawansowania realizowanych i planowanych inwestycji w nowe bloki Prezes Majchrzak powiedział, że z informacji, które docierają do operatora, zgodnie z harmonogramem przebiegają prace przy budowie bloków w Stalowej Woli, Włocławku i Kozienicach. Również zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z przygotowaniem do budowy bloku w EC Gorzów. Jeśli chodzi o projekt w EC Pomorzany (PGE), to według prezesa Majchrzaka jest szansa, że niebawem w sprawie tego projektu zostaną podjęte decyzje. Jeśli chodzi o projekty budowy nowych bloków w Bydgoszczy (PGE) w Jaworznie (Tauron) oraz Rajkowach (Elektrownia Północ) projekty (bazując na ostatniej ankiecie OSP) wykazują około roczne opóźnienie w stosunku do wcześniejszych informacji z poprzedniej ankiety OSP.

Dokumenty

Formularz logowania