W dniu 9 stycznia 2014 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się trzecie posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES), które prowadził Przewodniczący Komisji poseł Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Ustalonym wcześniej tematem posiedzenia była sytuacja oraz plany górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W ramach posiedzenia Wiceminister Gospodarki p. Tomasz Tomczykiewicz przedstawił informację nt. roli i zadań górnictwa węgla kamiennego na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem: poziomu zasobów i wydobycia górnictwa węgla kamiennego w Polsce, konkurencyjności polskiego węgla, programów restrukturyzacji tego sektora, ale przede wszystkim roli i miejsca węgla w nowej Polityce energetycznej Polski do 2050 roku. Zdaniem Wiceministra istotnym czynnikiem tego dokumentu wpływającym na sektor węglowy będzie przyszłość polityki klimatycznej, w tym kwestie związane z uprawieniami CO2. Wiceminister stwierdził, że „węgiel kamienny i brunatny nadal będą podstawą miksu energetycznego Polski, choć prognozy pokazują, że udział węgla będzie maleć na rzecz odnawialnych źródeł energii i być może także gazu łupkowego”.

Problematykę szczegółową dotycząca restrukturyzacji poszczególnych kopalń, kompani i spółek węglowych oraz ich planów rozwojowych przedstawili, zgodnie z kompetencjami Prezesi/Wiceprezesi ich Zarządów kolejno: Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego. Zarówno po prezentacji Kompanii Węglowej jak i kolejnych dwóch odbyła się ostra dyskusja dot. zmian górnictwa węgla kamiennego w Polsce z udziałem m.in. przedstawicieli związków zawodowych, jak i przedstawicieli Komisji.

Materiały z posiedzenia dostępne są dla Członków TOE, w kodowanej części serwisu internetowego.

Dokumenty

Formularz logowania