W dniu 3 grudnia 2008 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw energetyki, powołanej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadził jej Przewodniczący Pan Poseł Andrzej Czerwiński, TOE reprezentowali kol. Ireneusz Perkowski – Członek Rady Zarządzającej oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia, oprócz informacji nt. działań związanych z otoczeniem prawnym energetyki atomowej, szerszej dyskusji poddano aktualną sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji odbiorców końcowych. W imieniu TOE stanowisko naszego podsektora przedstawił kol. Perkowski, wszystkim Członkom Podkomisji została przekazana także prezentacja pt. „Problemy rynku energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych, wpływ na sytuację odbiorców”. (prezentacja dostępna jest w dziale: Wybrane dokumenty 2008). Podczas posiedzenia Podkomisji wniesiono i dyskutowano także propozycje zmian ustawy – Prawo energetyczne, wprowadzające obligatoryjny handel giełdowy na rynku energii elektrycznej w Polsce (projekt dostępny także w dziale: Wybrane dokumenty 2008). Wykonana na zlecenie TOE opinia prawna Kancelarii Prawnej Salans dostępna jest dla Członków TOE w kodowanej części serwisu (w dziale Prezentacje dokumenty) oraz (do wglądu) w biurze TOE

Dokumenty

Formularz logowania