W dniu 21 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie stałej Podkomisji do spraw energetyki. TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Posiedzenie rozpoczęło się wystąpieniem p. Henryka Majchrzaka, Prezesa PSE S.A. pt. Bilans mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Następnie informację o wielkości mocy zainstalowanej w grupie energetycznej z podziałem na źródła jej pochodzenia oraz perspektywach rozwoju do 2030 roku przedstawili reprezentanci:

  • Tauron Polska Energia
  • Polskiej Grupy Energetycznej SA
  • Energa SA
  • Enea SA
  • GDF SUEZ Energia Polska SA

Dokumenty

Formularz logowania