W dniu 9 grudnia 2008 r., w Muzeum Gazownictwa w Warszawie, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2008 – Zintegrowana Energia Europy. W konferencji wzięło udział ok. 70 osób.

W ramach konferencji przeprowadzono cztery sesje tematyczne:

  • Sesja I: Europejski rynek energii
  • Sesja II: IPPC a rzeczywistość – jak będzie funkcjonować w praktyce? Granice rozwoju
  • Sesja III: Opcje i możliwe rozwiązania
  • Sesja IV: Plan działań – zadania dla:

W piewszej sesji przedstawiono prezentacje w następującej kolejności:

  • Świetlana przyszłość? – Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
  • Założenia przyjęte przez Komisję Europejską – Derek Taylor, DG TREN, Komisja Europejska
  • Europa z polskiej perspektywy – Wojciech Graczyk, Dyrektor ds. Regulacji i Modelu Rynku, RWE Polska S.A.

Prezentacje dostępne są w zakładce Wybrane dokumenty 2008

Dokumenty

Formularz logowania