W dniach 27-28 stycznia 2016 r., w Warszawie odbyła się XIV edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Nasze Towarzystwo na Kongresie reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.


Konferencja odbyła się wg następującego programu:

 1. Panel 1 – Zmiany w polskiej energetyce – wyzwania na kolejne 3 lata
 2. Panel 2 – Droga dla nowych inwestycji
 3. Panel 3 – Przyszłość ciepła w Polsce
 4. Panel 4 – Wpływ strategii firm dystrybucyjnych i przesyłowych na dalszą liberalizację rynku energii elektrycznej i gazu
 5. Panel 5 – Loża Ekspertów
 6. Panel 6 – Klient a zmiany na rynku energetycznym
 7. Panel 7 – System aukcyjny – szansa czy zagrożenie

W Panelu 5 udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE. 

Uczestnicy panelu omówili kolejne zagadnienia:

 • Spadek cen energii i gazu – na czym skorzystały grupy energetyczne, a co zyskał Klient
 • Energetyka prosumencka i jej wpływ na perspektywy rozwoju sektora energetycznego
 • DSR – nowe technologie – szansa współpracy z Klientem czy kolejny problem dla grup energetycznych
 • Rozwój nowych technologii w służbie energetyce i klientowi
 • Nowe technologie a bezpieczeństwo danych – spojrzenie od strony cyberbezpieczeństwa

Dokumenty

Formularz logowania