W dniu 22 czerwca 2011 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się prezentacja projektu nowej Dyrektywy o efektywnym wykorzystaniu energii, którą przedstawił Pan Krzysztof Gierulski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. TOE reprezentował kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE.

Według przedstawionych danych, w których uwzględniono przyjęte przez państwa członkowskie w kontekście strategii Europa 2020 krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r., UE jest wciąż daleka od osiągnięcia tego celu. Aby sprostać temu wyzwaniu KE przedstawiła najpierw – 8 marca 2011 r. – nowy Plan na rzecz efektywności energetycznej, w którym zaproponowano szereg środków służących poprawie efektywności energetycznej. Plan ten zyskał uznanie Rady ds. Energii oraz Parlamentu Europejskiego.

W dniu 22 czerwca 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek legislacyjny dotyczący dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, w ramach którego wiele propozycji działań zawartych w Planie na rzecz efektywności energetyczej staje się wiążące dla UE i poszczególnych państw. We wniosku przedstawiono przepisy dyrektyw w sprawie wspierania kogeneracji i w sprawie usług energetycznych, które połączono w jeden spójny instrument regulujący kwestię efektywności energetycznej w obszarze dostaw energii i jej końcowego zużycia.

Projekt przewiduje, że Komisja ma dokonać w 2014 r. oceny realizacji unijnego celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej o 20 procent do 2020 r. oraz – w razie potrzeby – przedstawić kolejny wniosek legislacyjny ustanawiający obowiązkowe krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej.

Materiały z prezentacji projektu nowej Dyrektywy o efektywnym wykorzystaniu energii

Nowa dyrektywa UE dotycząca poprawy efektywności energetycznej, K. Gierulski, DG Energy

Dokumenty

Formularz logowania