W dniu 12 lutego 2009 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyła się wewnętrzna prezentacja, opracowanego przez Kancelarię Prawną Norton Rose raportu dot. wpływu implementacji dyrektywy MiFID na obrót towarami giełdowymi i towarowymi instrumentami pochodnymi, dedykowana Członkom TOE biorącym udział w projekcie. Ze strony Norton Rose prezentację prowadzili Panowie Rafał Hajduk, Krzysztof Gorzelak, Tomasz Rogalski. Spotkanie ze strony TOE prowadzili kol. Piotr Wąsik i M. Kulesa.

Prezentacji obejmowała następujące obszary zagadnień problemowych:

  1. Zmiany legislacyjne
  2. Przedmiot obrotu – towary giełdowe versus instrumenty finansowe
  3. Platformy obrotu
  4. Rozliczenie, rozrachunek i gwarantowanie transakcji
  5. Podsumowanie – praktyka obrotu

W ramach dyskusji poruszano liczne wątpliwości i uwagi dot. zakresu przedmiotowego i podmiotowego implementacji dyrektywy MiFID na obrót towarami giełdowymi i towarowymi instrumentami pochodnymi.

Dokumenty

Formularz logowania