3 i 4 grudnia nastąpiło podsumowanie dyskusji publicznej nad projektem Wzorcowej Specyfikacji Technicznej dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Ossa k/Białej Rawskiej. Do wzięcia udziału w tym spotkaniu szczególnie zaproszono te podmioty i osoby, które – w odpowiedzi na publikację projektu wymienionych dokumentów – zgłosiły swoje uwagi do Prezesa URE w trybie określonym zaproszeniem do dyskusji opublikowanym 11 marca 2014 r.  

Na Projekt składają się:

 1. Wymagania dla liczników komunalnych 1- i 3-fazowych, liczników półpośrednich, liczników bilansujących, koncentratorów danych poprzedzone Wprowadzeniem i Słownikiem
   
 2. Załączniki:
  – Wymagania dotyczące wskaźników jakości energii
  – Wymagania konstrukcyjne dotyczące obudowy i skrzynki zaciskowej urządzeń pomiarowych i koncentratorów
  – Opis funkcjonalności w zakresie zarządzania stroną popytową
  – Przykład semantyki komunikacji z ISD
   
 3. Dokumenty powiązane: 
  – Zestawienie przepisów, zaleceń, stanowisk i norm mogących mieć znaczenie dla wymagań stawianych infrastrukturze pomiarowej
  – Zestawienie porównawcze wymagań
  – Propozycja wykorzystania protokołu DCSAP

Źródło: www.ure.gov.pl

Dokumenty

Formularz logowania