W dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Zarządzająca TOE przyjęła Uchwałą TOE nr RZ/1/12/213 projekt Generalnej Umowy Dystrybucyjnej dla Umów Kompleksowych, jako rekomendowaną podstawę regulowania stosunków pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej, świadczącym umowę kompleksową odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowym na podstawie umowy kompleksowej, oraz operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca ten jest podłączony.

Dokumenty

Formularz logowania