W dniu 12 stycznia 2007 r. Sejm przegłosował przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Nowela promuje zalecane  dyrektywą unijną (2004/8/WE) wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem.

Szczegóły dotyczące przyjętej nowelizacji znaleźć można w:

– Wybrane dokumenty 2006 – 2006 06.12.21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności
– Wydarzenia 2006 – Rozpatrzenie przez Senat RP uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne…
– Wydarzenia 2006 – Przyjęcie przez Sejm RP nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne

Senat zaproponował wprowadzenie trzech poprawek. Pierwsza z nich związana jest z raportem dotyczącym kogeneracji, druga ma charakter redakcyjny, trzecia natomiast – najważniejsza – to podniesienie maksymalnego progu opłaty zastępczej dla źródeł kogeneracji (poza źródłami gazowymi i mikrokogeneracją) do 40 % ceny na konkurencyjnym rynku energii.

Dokumenty

Formularz logowania