W dniu 16 grudnia 2013 r. EFET na swoich stronach internetowych opublikował załączniki do wzorca umowy gazowej EFET (Polish VP Appendix to the General Agreement Gas 2.0(a)), który zakończył kolejny etap prac, prowadzonych z udziałem TOE, nad standaryzacją umów na rynku gazu w Polsce.

Wcześniej – 7 października 2013 r. EFET opublikował dwujęzyczną wersję umowy ramowej (Dual English-Polish EFET Gas Master Agreement), w pracach na którą także brało udział TOE. Zgodnie więc z „Mapą Drogową uwolnienia cen gazu ziemnego” opublikowaną przez Prezesa URE w lutym 2013 roku do końca tego roku opracowany został standardowy wzorzec umowy mający funkcjonować w obrocie hurtowym w Polsce w 2014 roku i latach następnych.

Dokumenty

Formularz logowania