W dniu 18 lutego 2009 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie prowadzonej przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego Rady Publicznego Rynku Energii. Z strony TOE w spotkaniu udział wziął kol. M. Kulesa.

W ramach pierwszego spotkania zrealizowano następujący program:

  • Wprowadzenie
  • Rynek publiczny i jego cechy. Konieczność „upublicznienia” właśnie rynku energii jako rynku powszechnego
  • Projekty aktualnych propozycji legislacyjnych w obszarze rynku energii
  • Doświadczenia europejskie w dziedzinie publicznego handlu energią, nośnikami energii i prawami pochodnymi
  • Dyskusja

Dokumenty

Formularz logowania