W dniu 25 stycznia 2017 r., w Warszawie,  odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Energii konferencja, na której przedstawiono dwa raporty – jeden dotyczący energetyki na świecie, drugi  – energetyki w Polsce. TOE reprezentował kol. Wojciech Graczyk, Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju rynku i uwarunkowań europejskich. 

Oficjalnej prezentacji raportów dokonał  Dyrektor Wykonawczy MAE (Międzynarodowa Agencja Energii), p. Fatih Birol.

Publikacja World Energy Outlook 2016 zawiera prognozy dla wszystkich źródeł energii, regionów i sektorów. MAE dokonało analizy, w jaki sposób postanowienia Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 2015 r. (COP21) wpłyną na sektor energetyczny oraz na zmiany podejścia państw w nadchodzących dziesięcioleciach.

Natomiast dokument Energy Policies of IEA Countries – Poland 2016 Review został przygotowany przez ekspertów z MAE przy współpracy z polskim rządem. W raporcie MAE stwierdza, że kluczowe zalecenia sformułowane w poprzednim raporcie dla Polski zostały wprowadzone, tzn. zwiększono bezpieczeństwo energetyczne i podniesiono efektywność wykorzystania energii. Rząd polski kładzie też nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza, osiągnięcie celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i wprowadzenie energetyki jądrowej. 

Dokumenty

Formularz logowania