W dniu 13 czerwca 2008 roku KERM przyjął i rekomendował rozpatrzenie stałemu KRM projektu ustawy o podatku akcyzowym w ostatniej wersji po konsultacjach, tj. z dnia 3 czerwca 2008 r. (patrz: 08.06.03. Projekt ustawy o podatku akcyzowym). Zgodnie z informacją uzyskaną w MF na obecnym etapie nie przewiduje się opiniowania oraz zgłaszania uwag do projektu przez towarzystwa branżowe (aż do momentu rozpoczęcia prac sejmowych).

Dokumenty

Formularz logowania