W dniu 3 września 2008 r., w siedzibie TOE w Warszawie, odbyło się robocze spotkanie organizacyjne dotyczące V Targów Energii, w którym udział wzięli przedstawiciele Komitetu Programowo-Organizacyjnego Targów.

Podstawą dyskusji było omówienie następujących, głównych tematów:

  • kontrola i korekta harmonogramu prac TOE i IEPiOE,
  • podział zadań,
  • analiza zgłoszonych dotychczas  wystawców oraz uczestników,
  • omówienie kwestii współpracy patronami Targów,
  • doprecyzowanie kwestii związanych z programem Targów.

Komitet przyjął relację z dotychczasowego postępu prac uznając, że spełnia on wymagania harmonogramu. Omówiono i przypisano kolejne zadania do wykonania przez obu organizatorów. Zapoznano się również z warunkami współpracy z dotychczas zgłoszonymi wystawcami oraz patronami Targów. Przeanalizowano także wstępnie oferty dotyczące kwestii technicznych (jak np. ścianek na stoiskach targowych) oraz ofert związanych z artystyczną częścią kolacji.

Dokumenty

Formularz logowania