W dniu 17 stycznia 2007 r. , w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, odbyło się semianarium „Informatyczne wspomaganie Operatora Systemów Dystrybucyjnych oraz Operatora Pomiarów”.

TOE reprezentowali kol. M. Kulesa, dyrektor biura TOE, który jednocześnie wygłosił referat „Procedura zmiany sprzedawcy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej” oraz kol. M. Gasiuk. W ramach seminarium przedstawiono ponad to następujące prezentacje i referaty:

– Podstawy Prawne działania OSD i OP
– Koncepcja systemów IT dla OSD i OP
– Wspomaganie funkcji OP przez system SKOME

Na zakończenie części merytorycznej odbyła sie dyskusja prowadzona przez p. S. Niwińskiego, Pełnomocnika Zarządu ds. Sprzedaży Innsoft Sp. z o.o.

Dokumenty

Formularz logowania