W dniu 17 lipca 2007 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki, przy współpracy  SenterNovem – konsultantem holenderskim oraz spółką Ecofys Polska jako konsultantem krajowym seminarium konsultacyjne pt. „Efektywność Energetyczna w Polsce: nowa ustawa, nowe instrumenty”. Z ramienia TOE w seminarium uczestniczył kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Seminarium było pierwszym ogólnodostępnym spotkaniem w ramach prac nad implementacją do prawa polskiego tzw. dyrektywy efektywnościowej. W ramach pierwszej części seminarium, które prowadziła przedstawicielka Ecofys Polska p. Maria Szweykowska – Muradin, przedstawiono  następujące prelekcje – prezentacje problemowe:

Stan prac nad nową Ustawą o efektywności energetycznej – na tle inicjatyw politycznych i rozwiązań legislacyjnych Unii Europejskiej – Zbigniew Kamieński – Ministerstwo Gospodarki,
Doświadczenia holenderskie w promocji efektywności energetycznej – Umowy długoterminowe LTA – Laurent Minere, Zsolt Lengyel, SenterNovem – Holandia,
Efektywność energetyczna przemysłu i innych sektorów gospodarki polskiej – Henryk Gaj, Ecofys Polska,

Opinie o efektywności energetycznej w Polsce – wyniki przeprowadzonej ankiety – Katarzyna Mirowska, Ecofys Polska.

Prezentacje z seminarium dostępne są dla członków TOE w części kodowanej w dziale Prezentacje i dokumenty.

Druga część seminarium miała charakter warsztatów dyskusyjnych, na których uczestnicy spotkania dyskutowali przygotowane przez organizatorów tezy dotyczące zagadnień z obszaru efektywności  energetycznej w Polsce, w tym założeń nowej ustawy oraz nowych instrumentów promowania efektywności  energetycznej. Ustalono, że najważniejsze poruszane w ramach dyskusji, zagadnienia tezy i wnioski zostaną przekazana do Ministerstwa Gospodarki oraz zgodnie z wypowiedzią przedstawiciela Ministerstwa uwzględnione podczas dalszych prac nad planowaną do wejścia w życie w maju 2008 roku nową ustawą o efektywności energetycznej, której pierwszy projekt ma ukazać się jeszcze w październiku 2007 roku.

Dokumenty

Formularz logowania