W dniu 19 listopada 2007 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się trzecie, zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki, przy współpracy  SenterNovem – konsultantem holenderskim oraz spółką Ecofys Polska jako konsultantem krajowym seminarium konsultacyjne pt. „Efektywność Energetyczna w Polsce: nowa ustawa, nowe instrumenty”. Z ramienia TOE w seminarium uczestniczył kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Prezentacje z seminarium dostępne są dla członków TOE w części kodowanej w dziale Prezentacje i dokumenty.

Dokumenty

Formularz logowania