ZAPROSZENIE na seminarium TOE w Warszawie w Hotelu InterContinental w dniu 4 września 2013 r. W dniu 26 lipca 2013 r. Sejm RP po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął ostatecznie brzmienie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, 14 sierpnia 2013 r. nowelizację Prawa energetycznego, potocznie zwaną „małym trójpakiem”, podpisał Prezydent RP.

Głównym celem tej obszernej nowelizacji jest zapewnienie pełnej implementacji przepisów tzw. dyrektywy energetycznej (2009/73/WE) i tzw. dyrektywy OZE (2009/28/WE). W ramach prac nad nowelizacją wprowadzono wymagane ww. dyrektywami zapisy do polskiego ustawodawstwa, jak i szereg rozwiązań doprecyzowujących oraz zmieniających dzisiejsze brzmienie ustawy – Prawo energetyczne. Liczne z tych zmian wzbudzały i nadal wzbudzają szereg wątpliwości, zarówno natury prawnej, jak i praktycznej. Mając to na uwadze TOE zaprasza na seminarium „Mały trójpak – szansa czy zagrożenie dla uczestników rynku energii”, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu InterContinental w dniu 4 września 2013 r. (rejestracja od godz. 9.30). Głównym celem seminarium jest zaprezentowanie i dyskusja przyjętych w nowelizacji rozwiązań oraz ich wpływu na działalność uczestników rynku energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw energetycznych, w tym spółek obrotu – sprzedawców energii oraz odbiorców końcowych. Poniżej można pobrać program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

Program seminarium TOE „Mały trójpak…”

Formularz zgłoszeniowy na seminarium TOE „Mały trójpak…”

Dokumenty

Formularz logowania