W dniu 27 kwietnia 2007 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się Seminarium pt. „Nowe Prawo Energetyczne – założenia zmian regulacji w zakresie elektroenergetyki i ciepłownictwa”. Seminarium było pierwszym spotkaniem w ramach zorganizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Ministerstwem Gospodarki cyklu seminariów dotyczących zmian w prawie energetycznym, pod wspólnym tytułem NOWE PRAWO ENERGETYCZNE.

Cykl składa się z następujących spotkań seminaryjnych:

  • „Nowe Prawo Energetyczne – założenia zmian regulacji w zakresie elektroenergetyki i ciepłownictwa” – Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 27 kwietnia 2007 r.
  • „Uprawnienia energetyczne” – Wrocław, 15 maja 2007 r.
  • „System bilansowania” – siedziba NOT w Warszawie, 31 maja 2007 r.

Cykl seminaryjny zostanie zamknięty debatą podsumowującą z Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki w dniu 14 czerwca 2007 r. w Warszawie.

W ramach pierwszego, kwietniowego seminarium w Ministerstwie Gospodarki przedstawiono i poddano dyskusji następujące prezentacje:

  • Nowe prawo energetyczne – podstawowe założenia uregulowań prawnych w zakresie elektroenergetyki, w szczególności w zakresie implementacji dyrektywy 2005/89/WE –Jerzy Maślanka, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki;
  • Proponowane zmiany prawa energetycznego w zakresie elektroenergetyki – prof. Jan Popczyk, przedstawiciel SEP
  • Zasady regulacji taryf dla energii elektrycznej – Wojciech Błażejczyk, przedstawiciel ZE Warszawa Teren
  • Zasady regulacji taryf dla ciepła – Maciej Zapałowski, przedstawiciel SEP i przedstawiciel IGCP
  • Uprawnienia regulatora na rynku energii elektrycznej i rynku ciepła – Wiesław Wójcik, Tomasz Kowalak, Robert Guzik – przedstawiciele URE

Dokumenty

Formularz logowania