W dniach 12 i 13 listopada 2007 roku, w siedzibie TOE, odbyło się seminarium „Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2008, Rozporządzenie taryfowe, Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci, promowanie kogeneracji, efektywność energetyczna”.

Pierwszego dnia seminarium wygłoszono następujące referaty/prezentacje:

  • Konkurencja na rynku energii elektrycznej – Janusz Bil, Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku, Vattenfall Business Group Poland
  • Taryfy a działalności przedsiębiorstw energetycznych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – punkt widzenia uczestników rynku energii elektrycznej – Janusz Bil, Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku, Vattenfall Business Group Poland
  • Nowe znaczenie  kształtowania  cen i stawek opłat dla energii elektrycznej po 1 stycznia 2008 r. w świetle  nowego rozporządzenia  taryfowego oraz zmian na rynku energii. Część 1 – Janusz Kawala, EPC S.A.
  • Nowe znaczenie  kształtowania  cen i stawek opłat dla energii elektrycznej po 1 stycznia 2008 r. w świetle  nowego rozporządzenia  taryfowego oraz zmian na rynku energii. Część 2 – Waldemar Fiedorowicz, CIRE, Rekons
  • Zmiany IRiESP oraz rozporządzenia systemowego w 2007 roku, ich wpływ na uwarunkowania handlu energią elektryczną – Grzegorz Tomasik, EPC SA, Dyrektor ds. Rynku Energii

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

  • Zmiany ustawy – Prawo energetyczne w drugiej połowie 2007 roku i latach następnych – Jerzy Maślanka Ministerstwo Gospodarki
  • Handel prawami majątkowymi z kogeneneracji  – nowe uwarunkowania po 1 lipca 2007 r. przy uwzględnieniu komunikatów URE, nowego rozporządzenia, stanowisk towarzystw – Michał Motylewski, Kancelaria Prawna Balans
  • Białe certyfikaty – propozycje wybranych elementów implementacji dyrektywy efektywnościowej w Polsce – prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
  • Podsumowanie konferencji. Dyskusja wybranych zagadnień, wnioski końcowe – Waldemar Fiedorowicz, CIRE, Rekons, niezależny konsultant

Dokumenty

Formularz logowania