W dniu 4 kwietnia 2009 r., w hotelu InterContinental, odbyła sie konferencja „Nowe zasady opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym” zorganizowana przez TOE. Dnia 1 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (opublik. w Dz.U. Nr 3 z 2009, poz. 11), wprowadzając nowy model opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

Ustawa bezpośrednio implementująca do prawa polskiego dyrektywę unijną, przenosi obowiązek rozliczania i uiszczania akcyzy z wytwórców (przede wszystkim) na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną do nabywców końcowych. W ramach ustawy wprowadzono nowe pojęcia, definicje oraz zasady rozliczeń, które będą miały bezpośredni wpływ na działalność zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i odbiorców końcowych energii elektrycznej, którzy w określonych przypadkach także mogą być bezpośrednio podatnikami podatku akcyzowego. Taką tematykę podjęli zaproszeni na seminarium prelegenci, m.in. przedstawiciele: CMS Cameron McKenna, Deloitte, Norton Rose oraz Salans, których prezentacje przedstawiamy w kodowanej części serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania