W dniu 8 października 2015 r. w warszawskim hotelu Marriott odbyło się seminarium „Wdrożenie Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce zgodnego ze standardem ebiX w spółkach obrotu” zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) przy współpracy z KPMG.

Koncepcja Modelu Wymiany informacji zgodnego ze standardem ebIX jest wynikiem prac grupy największych operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) zrzeszonych w PTPiREE. Celem koncepcji jest wdrożenie w Polsce jednolitego modelu wymiany informacji i standardów komunikatów wymienianych pomiędzy OSD, sprzedawcami energii elektrycznej oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe (POzBH), zgodnego z międzynarodowym  standardem ebIX. Na podstawie przeprowadzonej analizy sposobów komunikacji uczestników rynku z OSD funkcjonujących w Europie PTPiREE podjęło decyzję o wyborze ebIX, jako najbardziej upowszechnionego standardu wymiany informacji.

Od początku prac nad koncepcją czynny udział biorą w nich przedstawiciele spółek obrotu – sprzedawców energii elektrycznej zrzeszeni w TOE. Przedstawiciele TOE brali udział zarówno w licznych dyskusjach i spotkaniach dot. opracowani Koncepcji ebIX, jak i opiniowali szczegółowe zapisy oraz rozwiązania. Po opracowaniu Koncepcji ebIX, OSD zaproponowali wynikające z niej zmiany do zapisów IRiESD, które także były przedmiotem opracowania uwag przez TOE. Należy podkreślić, że koncepcja opracowania i wdrożenia jednolitego modelu wymiany informacji wychodzi naprzeciw postulatom TOE, niektóre jednak z rozwiązań szczegółowych budziły i dalej budzą wątpliwości sektora obrotu zrzeszonego w TOE.

Program przewidywał szerokie spojrzenie na temat Koncepcji ebIX, ze szczególnym uwzględnieniem spółek obrotu. Gościem specjalnym seminarium był Gerrit Fokkema, pełniący funkcję Chairman ebIX, który m.in. przybliżył kulisy wdrożenia tego standardu w Holandii. Prezentacje mieli także przedstawiciele KPMG oraz TOE.

Serdecznie dzięujemy za udział w seminarium. 

Do pobrania:

– Program seminarium

Dokumenty

Formularz logowania