W dniu 15 grudnia 2005 r. w Centrum Konferencyjnym FOKUS w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Świat Energii oraz A.T. Kearney seminarium dyskusyjne pt. „Proces zakupu energii oraz oczekiwania odbiorców wobec dostawców energii”.

Celem seminarium było głównie: przedstawienie wyników badania oczekiwań dużych odbiorców energii na polskim rynku, scharakteryzowanie na podstawie badań organizacji zakupu energii w dużych polskich przedsiębiorstwach, porównanie specyfiki zakupów energii w Polsce i Niemczech oraz ocena aktywności sprzedawców na rynku energii elektrycznej i gazu.

W seminarium wzięło udział ponad 20 osób, w tym kilku członków TOE – m.in.: kol. Aldona Gmyrek (GZE Kontakt Sp. z o.o.),  kol. Szymon Duniec (Atel Polska Sp. z o.o.) oraz kol. Marek Kulesa (TOE). Podczas seminarium zostały omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • opis badania i specyfika ankietowanych odbiorców,
 • charakterystyka organizacji zakupu energii elektrycznej w polskich przedsiębiorstwach,
 • jak duże firmy w Polsce i Niemczech kupują prąd i gaz – porównanie wyników badań,
 • oczekiwania odbiorców wobec dostawców energii,
 • świadomość odbiorców w zakresie liberalizacji rynku energii w Polsce,
 • alternatywni sprzedawcy prądu i gazu w oczach odbiorców energii,
 • wnioski dla firm energetycznych – jak lepiej obsługiwać klientów.

Prelegentami seminarium byli m.in:

 • Jochen Hauff, menedżer w A.T. Kearney,
 • Ewa Stormowska, A.T. Kearney,
 • Krzysztof Golachowski, redaktor „ŚWIATA ENERGII”,
 • Szymon Duniec – Prezes Zarządu Atel Polska Sp. z o.o.

Dokumenty

Formularz logowania