W dniu 29 kwietnia 2009 roku w Hotelu Gromada w Warszawie odbyło się seminarium pt.: Zasady funkcjonowania systemu wydawania Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji, zorganizowane przez URE oraz DGA SA. 

W ramach seminarium kol. Marek Kulesa przeprowadził wykład – Ogólny schemat i procedury funkcjonowania systemu wydawania, obrotu i umarzaniaŚwiadectw Pochodzenia energii.

Dokumenty

Formularz logowania