W dniu 27 stycznia 2006 r. w Warszawie w Hotelu Marriott odbyło się zorganizowane przez TOE we współpracy z EFET , ELNORD SA oraz CMS Cameron McKenna seminarium pt.: STANDARD UMOWY EFET NA RYNKU POLSKIM. W seminarium wzięło udział ponad 100 przedstawicieli sektora energetycznego, w tym przedstawiciele: URE, przedsiębiorstw elektroenergetycznych, gazowniczych i odbiorcy energii.

Seminarium było kolejnym krokiem TOE we wdrażaniu standardu umowy EFET na polskim rynku energii elektrycznej.  Było to także jedyne organizowane na początku 2006 roku seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele EFET, prawnicy zaangażowani w prace nad polskim tłumaczeniem EFET, członkowie Zespołu ds. EFET TOE, a także liczni przedstawiciele sektora elektroenergetycznego. Patronat medialny nad seminarium objęli: portal CIRE.pl , GIGAWAT ENERGIA , ŚWIAT ENERGII , WOKÓŁ ENERGETYKI .

GALERIA ZDJĘĆ „Standard umowy EFET na rynku polskim”

MATERIAŁY SEMINARIUM „Standard umowy EFET na rynku polskim”

Rafał HAJDUK, Marek Durski: Umowa Ramowa Sprzedaży Energii Elektrycznej opracowana przez EFET– mechanizm działania… CMS CAMERON MCKENNA

Tomasz Krzyżewski: Rola i zadania Towarzystwa Obrotu Energią we wdrażaniu standardu umowy EFET na rynku polskim. JAC EnTra Sp. z o.o. , TOE

Jan HAIZMANN: EFET Standard Contracts for Trading across Europe. EFET Legal Committee

Jan HAIZMANN: What is the Role of EFET in facilitating Energy Trading in Europe ? EFET Legal Committee

Krzysztof NOGA: Praktyczne aspekty handlu energią elektryczną w oparciu o umowy EFET. ELNORD SA, TOE

Tomasz Krzyżewski a), Michał Motylewski b): UMOWA EFET. Załączniki… a) JAC EnTra Sp. z o.o. , TOE b) Kancelaria Prawna dr D. Kossakowski, TOE

Jan HAIZMANN: Allowances Trading Contracts in Europe. EFET Legal Committee, The European Federation of Energy Traders

Dokumenty

Formularz logowania