W dniu 30 maja 2006 r., w siedzibie TOE, odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone tematowi IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami finansowymi. W prezentacji i dyskusji wzięli udział przedstawiciele TOE oraz zaproszeni goście: p. Grzegorz Tomasik i p. Paweł Chmurski. W seminarium uczestniczyło 20 osób – przedstawicieli firm zrzeszonych w TOE.

Dokumenty

Formularz logowania