Spółki obrotu działające w TOE są żywotnie zainteresowane udziałem w rozwoju rynku gazu umożliwiającego konkurencyjny handel paliwami gazowymi. 

W ramach TOE działają w obszarze rynku gazu m.in. Zespół TOE ds. Hurtowego Rynku Gazu i Grupa ds. Bilansowania Rynku Gazu, które podejmują działania na rzecz rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2016 r. nowych Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych (IRiESP SGT), TOE w dniu 13 maja 2016 r. w Warszawie w Hotelu InterContinental zorganizowało warsztaty pt. „Zmiany zasad transportu i bilansowania gazu – nowe Instrukcje”.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za wystąpienia oraz uczestnikom za obecność. 

Program seminarium

Dokumenty

Formularz logowania