W dniu 26 marca 2007 r.  w Warszawie, w hotelu Marriott odbyło się seminarium pt. „Transparentność rynku energii elektrycznej. Wskaźniki cenowe”. Rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej ulega sukcesywnym zmianom, przybliżającym jego funkcjonowanie na warunkach konkurencyjnych. Niezmiernie ważnym aspektem tych zmian jest równy dostęp wszystkich jego uczestników do danych, modeli oraz historycznych i bieżących cen, jak i prognozowanych indeksów/wskaźników cenowych. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) od początku swojego powołania podkreśla konieczność transparentności wszystkich tych danych oraz podejmuje wspólnie z polskimi i zagranicznymi spółkami i instytucjami kroki zmierzające do zwiększenia przejrzystości polskiego rynku energii elektrycznej.

Udział w seminarium wzięli przedstawiciele polskich i zagranicznych firm publikujących dane nt. rynków energii oraz wskaźniki cenowe (w tym także wskaźniki dla polskiego rynku energii elektrycznej). Seminarium stało się także platformą do dyskusji i wymiany poglądów nt. wzrostu płynności i przejrzystości polskiego rynku energii elektrycznej oraz poglądów dot. możliwości szerszej publikacji wiarygodnych wskaźników cenowych charakteryzujących ten rynek.

Dokumenty

Formularz logowania