W Dzienniku Ustaw nr 21 poz. 104 z 8 lutego 2010 r. została opublikowana ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza istotne zmiany, wynikające zarówno z implementacji unijnej dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, jak i zmiany służące (zdaniem ustawodawcy) wdrożeniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.

Mając na uwadze powyższe aspekty, celem prezentacji najważniejszych zmian wprowadzonych przedmiotową nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne oraz ich potencjalnego wpływu na uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym w szczególności spółki obrotu, w dniu 4 marca 2010 r. TOE zorganizowało seminarium „Wpływ zmian ustawy – Prawo energetyczne wprowadzonych ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw na działalność uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, które odbyło się w Hotelu InterContinental w Warszawie.

W seminarium udział wzięło ponad 60 uczestników, którzy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  • Kierunkowe obszary zmian ustawy – Prawo energetyczne wprowadzone styczniową nowelizacją – ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Marek Kulesa, TOE
  • Charakterystyka wybranych zmian mających wpływ na działalności uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem spółek obrotu – sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych – Michał Motylewski – SALANS
  • Obowiązki sprzedaży części energii elektrycznej poprzez giełdy towarowe, na rynku regulowanym, w drodze otwartego przetargu, na internetowej platformie handlowej na rynku regulowanym wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne – Rafał Hajduk – Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy
  • Nowe zasady (wprowadzone styczniową nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne) dla ubiegających się o przyłączenie do sieci/systemu – Tomasz Wieczorek – PTCE
  • Praktyczne zmiany uwarunkowań działalności odbiorcy końcowego na rynku energii elektrycznej po wejściu w życie styczniowej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne – Henryk Kaliś – Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
  • Wybrane obowiązki, problemy i wątpliwości wynikające z wejścia w życie styczniowej nowelizacji ustawy dla przedsiębiorstw energetycznych – Waldemar Gochnio, PGE Electra SA, TOE

Dokumenty

Formularz logowania