W dniu 2 lutego 2017 r. w Krakowie, w siedzibie TAURON Sprzedaż, odbyło się siedemnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji.  

Posiedzenie obejmowało trzy główne punkty stanowiące następujący program:

  • Przyjęcie nowych członków – Rada przyjęła jednego członka zwyczajnego
  • Prezentacja i omówienie Sprawozdań z działalności Zespołów i Grup zadaniowych TOE w roku 2016 oraz planów działania na rok 2017
  • Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania