W dniu 27 stycznia 2016 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się siódme posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji.

Posiedzenie obejmowało dwa główne punkty stanowiące następujący program:

 1. Przyjęcie nowych członków – Rada przyjęła jednego członka wspierającego i pięciu nowych członków zwyczajnych.
 2. Działalność Zespołów i Grup roboczych TOE – Rada przyjęła sprawozdania następujących Zespołów i Grup:
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Rynku Hurtowego w roku 2015 oraz planów działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Rynku Gazu w roku 2015 oraz planów działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Grupy ds. wdrożenia Generalnej Umowy Dystrybucji GUD – k w roku 2015 oraz planów działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Umów w roku 2015 oraz planów działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Kampanii Informacyjnej (GKI) w roku 2015 oraz planów działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Finansowych w roku 2015 oraz planów działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Grupy ds. Digitalizacji Procesu Zmiany Sprzedawcy w roku 2015 oraz plan działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Raportu TOE w roku 2015 oraz planów działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu TOE ds. OZE, CHP i efektywności energetycznej za rok 2015 oraz plany działania na rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Stosowania Dobrych Praktyk w roku 2015 oraz plany działania na rok 2016

Sprawozdania z działalności Zespołów/Grup dostępne są dla Członków TOE w kodowanej części serwisu. 

Dokumenty

Formularz logowania