W dniu 2 sierpnia 2006 r. w Warszawie odbyły się dwa spotkania dotyczące wstrzymania przez PSE-Operator SA eksportu w ramach wymiany międzysystemowej – redukcji do zera eksportu zdolności przesyłowych między Polską, Czechami oraz Niemcami w dniach 13 i 14 lipca, 17 i 18 lipca,  a także od 25 do 28 lipca oraz 31 lipca  2006 r. Pierwsze ze spotkań, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu ds. WM TOE oraz zainteresowane tematem spółki – członkowie TOE, odbyło się w siedzibie TOE. Drugie spotkania odbyło się w siedzibie spółki PSE-Operator SA.

W ramach spotkania w TOE przedstawiciele poszczególnych spółek szeroko przedyskutowali decyzję  PSE-Operator SA dot. redukcji do zera eksportu zdolności przesyłowych w ww. dniach uwzględniając stronę formalno – prawną, techniczną, jak i w szczególności konsekwencję podjęcia decyzji Operatora dla poszczególnych spółek. Wszyscy uczestnicy spotkania negatywnie ocenili działania spółki PSE-Operator SA, uzgodnili stanowisko na spotkanie negocjacyjne w siedzibie spółki PSE-Operator SA. Ustalono także, że TOE odpowiedzialne będzie za koordynację i wymianę informacji pomiędzy poszczególnym spółkami. Korespondencję zarówno z PSE-Operator SA lub/i URE, UOKiK ze względu na klauzule poufności oraz uwarunkowania prawne poszczególne spółki będą prowadzić oddzielnie.

Spotkanie w PSE-Operator SA prowadził dyr. Jerzy Dudzik, który w swojej wstępnej wypowiedzi szeroko przedstawił uwarunkowania techniczne wprowadzenia ograniczeń w eksporcie oraz informację nt. zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego jak i podjęte przez Operatora kroki zaradcze. W ramach dyskusji przedstawiciele TOE poruszyli kwestie wpływu decyzji Operatora na sytuację spółek obrotu prosząc m.in. informację czy i jak Operator zamierza zareagować na mogące powstać roszczenia finansowe ze strony pokrzywdzonych spółek. Przedstawiciele PSE-Operator SA stwierdziwszy, że do czasu spotkania wpłynęła tylko jedna korespondencja w przedmiotowej sprawie, nie byli przygotowani na odpowiedź na to podstawowe ale i kluczowe dla spółek obrotu pytanie. Stwierdzili, że odpowiedzi będą opracowywane zgodnie z obowiązującym prawem, a decyzje zostaną podjęte w odpowiednim czasie. W związku z powyższym spotkanie zakończyło się bez żadnych konkretnych ustaleń i deklaracji stron.

Dokumenty

Formularz logowania