W dniu 17 lutego 2009 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się kolejne spotkania dotyczące wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej (dalej GUD), którego celem było wypracowanie jednolitego, standardowego projektu GUD, akceptowalnego przez zespoły PTPiREE i TOE, który następnie stanowiłby podstawę zawieranych umów dystrybucji pomiędzy Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz sprzedawcami energii elektrycznej. Ze strony TOE spotkanie prowadził kol. Tomasz Pawlicki – Przewodniczący Zespołu TOE ds. GUD.

Spotkanie były kontynuacją dyskusji oraz ustaleń ze spotkań przedstawicieli URE, PTPiREE oraz TOE w sprawie projektu GUD w 2008 roku, a także późniejszych pism i ustaleń ww. stron dyskusji oraz prac. W ramach spotkania przedstawiciele PTPiREE i TOE, na bazie wcześniej opracowanego przez PTPiREE wzorca GUD, uwzględniającego stanowisko Prezesa URE w sprawach spornych (wymagających rozstrzygnięć ze strony URE), omówili kolejne zapisy projektu GUD (do par. 4) i kierunkowo załączników. W ramach dyskusji wypracowano wspólne stanowisko w licznych dyskutowanych podczas spotkania kwestiach oraz obszarach. W sprawach spornych ustalono, że ostateczne stanowiska – rozbieżności stron zostaną zaznaczone w tekście oraz przedyskutowane w ramach dalszych prac lub ustaleń z URE. Kolejne spotkanie Zespołów, na którym zakłada się możliwość zakończenia prac nad GUD, odbędzie się 6 marca 2009 r. w Warszawie.

Dokumenty

Formularz logowania