W dniu 23 czerwca 2009 r. w Warszawie w siedzibie NOT odbyło się kolejne spotkania dotyczące wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej (dalej GUD), którego celem było wypracowanie jednolitego, standardowego projektu GUD, akceptowalnego przez zespoły PTPiREE i TOE, który następnie stanowiłby podstawę zawieranych umów dystrybucji pomiędzy Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz sprzedawcami energii elektrycznej. Ze strony TOE spotkanie prowadził kol. Tomasz Pawlicki – Przewodniczący Zespołu TOE ds. GUD.

Spotkanie były kontynuacją dyskusji oraz ustaleń ze spotkań przedstawicieli URE, PTPiREE oraz TOE w sprawie projektu GUD w 2008, a także ustaleń ww. stron podczas dyskusji oraz prac od początku 2009 roku. W ramach spotkania przedstawiciele PTPiREE i TOE, na bazie wcześniejszych wersji wzorca GUD oraz dyskusji z udziałem przedstawicieli URE omówili rozbieżności stron oraz końcowe zapisy projektu GUD  i kompletu załączników.

W ramach dyskusji wypracowano wspólne stanowisko w licznych dyskutowanych podczas spotkania kwestiach oraz obszarach, jednak kilku szczegółowych spraw spornych nie udało się rozstrzygnąć. W tym zakresie ustalono, że ostateczne stanowiska  – rozbieżności stron zostaną zaznaczone w tekście oraz przedyskutowane w ramach ustaleń z URE.

Dokumenty

Formularz logowania